Een bijeenkomst uit het intensieve traject start altijd met een groepsopening. Aan de hand van een spelvorm wordt daarna het coachdoel van die dag voor ieder kind bepaald. Dit zijn doelen op het gebied van de executieve functies (de functies/vaardigheden die een mens moet bezitten om in ontwikkeling te komen en te blijven) of op het sociaal emotionele gebied. We gaan 45 minuten intensief met die doelen aan de slag en zetten daarbij verschillende werkvormen en methodieken in. Tijdens de coachingssessies doen de kinderen succeservaringen op. Hierdoor krijgen zij weer vertrouwen in zichzelf en in de ander(en). Het kind ervaart dat de ander helpt, als het even tegenzit. Maar het kind  leert ook dat het zijn eigen hulplijn is. Daarbij valt te denken aan het tijdig herkennen van emoties met de daarbij behorende hulpvraag leren stellen. 

Na hard werken is ontspanning van groot belang. De laatste 45 minuten gaan we ontspannende activiteiten met elkaar doen. Denk hierbij aan tuinieren, een natuurwandeling maken, knutselen, hutten bouwen, een gezelschapsspel spelen. Uiteraard komt het coachdoel waar die dag aan gewerkt is ook hier weer om de hoek kijken, in een ander jasje. Natuur vermindert stress en zorgt voor ontspanning. Natuur heeft een herstellende kwaliteit. Natuur heeft een positieve invloed op hoe je je voelt. Onze ontspannende activiteiten zullen daarom buiten, in de natuur plaatsvinden.

Door de afwisseling van inspanning en ontspanning brengen we het kind weer in balans. De betrokkenheid en nieuwsgierigheid bij het leren van nieuwe dingen zal worden vergroot en het kind vindt het plezier in leren weer terug.

Tijdens onze coachingssessies zetten wij therapiehond Boghos en therapiehond in opleiding Nori in. Honden zijn hooggevoelig. De hond zal de emoties en gevoelens van het kind, tijdens de coachingssessie, als het ware overnemen en het gedrag van het kind gaan spiegelen. Hierdoor kunnen de coaches nog beter inspelen op de gevoelens en emoties van het kind en deze bespreekbaar maken. Honden werken onvoorwaardelijk en zonder oordeel. 

We beschrijven na iedere bijeenkomst onze ervaringen met en observaties van het kind in een groeidocument. Dit zal tijdens de evaluatie met de ouders worden besproken.

Wij proberen zoveel mogelijk duurzaam te werken, door materialen te hergebruiken, gebruik te maken van de natuurlijke cyclus en respectvol om te gaan met de wereld om ons heen.

 

Een bijeenkomst uit het individuele traject start met het kiezen van een coachingskaart op sociaal emotioneel gebied. Aan de hand van het doel op de gekozen kaart vindt een verdiepingsgesprek plaats. Daarna volgt er een spiegeloefening, waarbij  één van de therapiehonden wordt ingezet. De sessie wordt afgesloten met één van de activiteiten in de natuur, zoals het voetenpad, een buitenspel, etc.
Na de sessie wordt per mail een korte terugkoppeling gegeven aan de ouders / verzorgers per mail.