Wel-kind-zijn is een onderwijsondersteunende kindercoachingspraktijk, gericht op de ontwikkeling van de executieve functies en de sociaal emotionele ontwikkeling.

 

De sessies vinden grotendeels plaats in de natuur, met inzet van therapiehonden, afgewisseld met ontspannende activiteiten. Zo willen we kinderen weer in ontwikkeling en in hun kracht brengen.

Een opgroeiend kind is van nature onbevangen. Het kind weet wat het wil, is nieuwsgierig, heeft een plan, is in staat doelgericht aan het werk te gaan en kan urenlang opgaan in een activiteit. Maar soms kan het zijn dat het kind deze natuurlijke gaven kwijt raakt ......

 

Wij bieden een veilige, kleinschalige leeromgeving  bij de Notelaer in Pijnacker. Een heerlijke buitenplaats waar wij met de kinderen intensief en actief aan de slag gaan.
Er is ook een mogelijkheid, dat wij op locatie komen ( school / thuis).

 

Tevens bieden wij voor basisscholen kindercoaching aan op groepsniveau. Op de schoollocatie bieden wij trajecten op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling, afgestemd op uw vraag. Denk hierbij aan ondersteuning bij de groepsvorming, bij begeleiding van pestgedrag, werken aan het zelfvertrouwen, zelfbeeld en het werken aan weerbaarheid.

 

Nadat er met Wel-kind-zijn contact is opgenomen, sturen we u per mail een intakeformulier en een contract toe. 
Tijdens het daaropvolgend intakegesprek zullen we deze informatie met elkaar doorspreken en vastleggen.

 

Voor basisscholen maken we, nadat er contact met ons is op genomen,  graag en afspraak voor een uitgebreid intakegesprek voor een traject op maat.

 

Nieuwsgierig geworden naar de verschillende trajecten? Neem een kijkje op de pagina`s van de diverse trajecten.