"Begin mei 2022 werd bekend dat minister Wiersma, minister voor primair en voortgezet onderwijs, de komende jaren het niveau van taal, rekenen, burgerschap en digitale vaardigheden versneld omhoog wil krijgen. Deze belangrijke taak ligt bij de leerkrachten.
De minister wil geld vrijmaken voor externe deskundigen om bijvoorbeeld het pesten op de scholen tegen te gaan en kinderen te ondersteunen in hun sociaal emotionele ontwikkeling."

 

Wist u dat Wel-kind-zijn, naast intensieve en individuele trajecten ook maatwerk biedt aan scholen?
Op de schoollocatie bieden wij trajecten op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling, afgestemd op uw vraag. Denk hierbij aan ondersteuning bij de groepsvorming, bij begeleiding van pestgedrag, werken aan het zelfvertrouwen en zelfbeeld en werken aan weerbaarheid. Natuurlijk met de inzet van de therapiehonden.

Het groepsaanbod duurt per les 60 minuten.

Bij de eerste sessie wordt gewerkt aan de volgende doelen:

- bewust worden van (basis)emoties bij jezelf en de anderen

- leren lezen en begrijpen van lichaamstaal en mimiek

- subdoelen van kerndoel 34 en kerndoel 37 uit SLO Tule

We starten de sessie met diverse kijkopdrachten naar de honden.
We bespreken na wat er gezien is en we leggen uit wat nu eigenlijk gedrag is. Hoe ziet dat eruit? We maken vervolgens de koppeling naar mensengedrag. Daarbij lopen we ook aan de hand van een emotieladder langs welke signalen het lichaam geeft. Mensen kunnen met woorden iets heel anders aan geven, dan hun lichaam vertelt.

We oefenen met de groep het leren grenzen aangeven aan elkaar. Daar ondersteunen de honden bij.
Na de oefening stellen we met de groep afspraken op of lopen de bestaande afspraken met ze na.

Na deze sessie kan in overleg vervolgafspraken gemaakt worden voor een tweede sessie. Daarin zullen dan de specifieke wensen / gebeurtenissen n.a.v. de eerste sessie als basis dienen.

 

Zie voor de kosten het kopje prijsopgave.