Ons aanbod:

 

Wij bieden verschillende begeleidingstrajecten aan voor kinderen in de leeftijd vanaf zes jaar t/m jong volwassenen.

Dit doen wij in opdracht vanuit het onderwijs ( PO / VO) of vanuit ouders. 

 

Kinderen die ( dreigen) thuis te zitten


In de eerste vier sessies gaan we met het kind op onderzoek uit naar zijn/haar kwaliteiten en /of onderwijs- / zorgbehoeften. 

Na deze sessies kunnen we een specifiek programma op maat maken, waarbij we inzoomen op bijvoorbeeld: emotieregulatie, prikkelregulatie, faalangst. De vervolgsessies kunnen zo lang als nodig is, ingezet worden of verder worden gespecialiseerd. 
Daarnaast kunnen we kinderen begeleiden in het traject van een overstap thuis / school naar een onderwijs- of zorginstelling. 

Faalangstreductie training


- Gekeken wordt op welk gebied de faalangst zich openbaart ( motorisch, sociaal of cognitief).

- Wat zijn helpende of belemmerende gedachten en hoe krijg je controle over je mindset ( fixed / growth en hoe kom je naar switched?)

- Kinderen krijgen inzicht in de werking van het brein en het leren leren.

- Kinderen leren op zoek te gaan naar hun kwaliteiten om deze krachtig in te zetten.

- We betrekken ouders en leerkrachten van het kind erbij om een ondersteunende omgeving te bieden. 


Ongeveer 8 sessies, aanbod wordt op maat gemaakt voor het kind, uitbreiding mogelijk.  

 

Weerbaarheidstraining VIDA ( met elementen uit Rots en Water) 


Ingegaan wordt op 

- bewustwording van emoties in het lichaam en de gedachten

- bewustwording van weerstand in het lijf

- leren ervaren wat veiligheid, eigenheid, verbondenheid, zelfstandigheid en en grenzen stellen voor jezelf en naar andere toe betekent

- woorden leren geven aan grenzen en gevoelens

Ongeveer 8 sessies, aanbod op maat.

Emotieregulatie

 

We bekijken of het kind zicht heeft op de volgende onderdelen:

- emotiebewustzijn

- emotiebegripsvaardigheden

- empatievaardigheden

- emotieregulatie

Met het kind wordt een stappenplan gemaakt en geven we het kind inzichten in helpende handelingen en oplossingen in moeilijke situaties. 

Ongeveer 8 sessies, aanbod op maat.

Bij Wel-Kind-zijn hebben we het doel om het welzijn en het kind-zijn weer samen te laten komen.
We zetten het kind terug in zijn kracht, brengen de onderwijsbehoeften in kaart binnen de kaders van het hedendaags onderwijs en kunnen begeleiding bieden tijdens de wachttijden naar een andere vorm van onderwijs / zorg. 

 Doordat we zelf ook nog deels werkzaam zijn in het onderwijs, weten we wat de kaders zijn waarbinnen we het kind terug kunnen brengen en kunnen naast het kind ook de leerkrachten voorzien van ondersteuning. 

 

Ons aanbod is gericht op kinderen die vastlopen in de ontwikkeling van hun executieve functies in het onderwijssysteem en / of kinderen die blokkades in hun sociaal emotionele ontwikkeling ervaren, waardoor het leren op school niet natuurlijk meer verloopt.

 

Onze expertise ligt bij

- kinderen, die dreigen thuis te komen zitten of al thuis zitten.

Wij helpen om deze kinderen terug in hun kracht te zetten en weer in ontwikkeling te komen.

 

- kinderen, waarbij er een vermoeden is van bijvoorbeeld ADHD, ADD, autisme, hoog sensitiviteit of moeite hebben met emotieregulatie.

Kinderen hoeven niet gediagnostiseerd te zijn, omdat wij juist in de overbruggingsfase hulp op maat kunnen aanbieden. Indien gewenst zou er na een diagnose een overleg met de behandelaar plaats kunnen vinden om de hulp op elkaar af te stemmen.

 

Om de veiligheid van alle deelnemers en de honden te kunnen garanderen, kunnen wij geen kinderen plaatsen  die onveilig zijn voor zichzelf of hun omgeving (denk bijvoorbeeld aan seksueel overschrijdend gedrag of het bewust pijn willen doen aan zichzelf, anderen of dieren).

 

Kosten: 

 

- Scholen kunnen gebruik maken van het budget van de basisondersteuning per leerling. Wanneer er een arrangement wordt aangevraagd, zal de vergoeding naar het samenwerkingsverband kunnen overgaan.
Wel-kind-zijn is vrijgesteld van BTW.

 

- Ouders kunnen de mogelijkheid van een PGB nagaan of kijken wat er vergoed wordt vanuit hun verzekering.

Wel-kind-zijn is vrijgesteld van BTW.

 

Neem contact met ons op voor als je meer informatie wilt of een vrijblijvende offerte wilt aanvragen.

We maken graag het traject op maat.