Wendy, 50 jaar, heeft gewerkt op diverse basisscholen en op een school voor Speciaal Basisonderwijs. Momenteel werkt ze op basisschool De Bras in de regio Den Haag Ypenburg. Deze school werkt vraaggericht en zet de ontwikkeling van het kind centraal.
Ze heeft  ervaring in het werken met het jonge kind, het werken vanuit leervragen van de kinderen en probleemoplossend werken. Daarnaast vindt ze het belangrijk om leersituaties in de context te plaatsen voor kinderen; begrip voor dat wat er is en voor dat wat er gaat komen. De eigen keuzes van een kind zijn daarin net zo belangrijk.
Daarnaast heeft zij een nascholing gedaan voor Hoogbegaafde Kinderen en Pedagogisch Tact.
Wendy heeft de opleiding van therapiehond begeleider gevolgd. Ze heeft   de opleiding "Het geven van weerbaarheidstraining aan kinderen en jongeren met behulp van de hond als co-coach" gevolgd als verdiepingscursus Kindercoach.  Inmiddels zijn ook de nascholingen "Werken aan emotieregulatie met de inzet van een therapiehond" afgerond, als ook de scholing "Faalangstreductietrainer.  Ze staat geregistreerd bij Zaak op Poten en binnenkort in het AAI-register.
Samen met Boghos, de therapiehond, zijn ze als team al werkzaam als bezoekteam en worden Boghos  en Nori ingezet op school als therapiehond voor o.a. coachsessies, educatieve leermomenten en als troostdier.