Wij kunnen ondersteuning bieden aan scholen (PO/VO) met kinderen die mogelijk thuis komen te zitten of al thuis zitten. 

 

Bij Wel-Kind-zijn hebben we het doel om het welzijn en het kind-zijn weer samen te laten komen bij het kind. 
We zetten het kind terug in zijn kracht binnen de kaders van het hedendaags onderwijs. 

 

Doordat we zelf ook nog deels werkzaam zijn in het onderwijs, weten we wat de kaders zijn waarbinnen we het kind terug moeten brengen. 

Daarbij zetten we onze expertise in het op het gebied van 

-special needs

- in kaart brengen van de onderwijsbehoeften ( executieve functies)

- inzet van therapiehonden

- diverse gespreks- en coaching technieken

- inzet van diverse materialen en werkvormen ( zie professionalisering voor een indruk van de mogelijkheden)

 

We hebben het volgende traject opgesteld, waarin we met zes tot acht sessies een goed beeld hebben kunnen vormen van de problematiek. We kunnen daarin ook de eerste tools aan het kind mee geven om in ontwikkeling te gaan komen op de hulpvraag. Deze is samen opgesteld met ouders en school. Vervolgens gaan we aan de slag met het kind om de opgedane vaardigheden toe te passen binnen de schoolsetting, waarbij we naast het kind ook de leerkracht zullen begeleiden.

 

Traject "mogelijke thuiszitter terug in school"
De inhoud van het traject is opgebouwd uit twee fases.
De eerste fase is erop gericht om samen met het kind de onderwijsbehoeften in
kaart te brengen ( intake + 6 sessies van 60 min).
De tweede fase start met een tussenevaluatie van de eerste fase en is erop
gericht de onderwijsbehoeften daadwerkelijk te implementeren in de
school/groepssituatie in samenwerking met ouders, leerkracht en kind (tussenevaluatie + 5 sessie  van 60 minuten + eindevaluatie).
Ieder traject is op maat: voor elk kind ziet "in je kracht staan" er anders uit.

 

Kosten : 
Scholen kunnen hiervoor gebruik maken van het budget van de basisondersteuning per leerling. Wanneer er een arrangement wordt aangevraagd, zal de vergoeding vanuit het samenwerkingsverband kunnen overgaan. 

Neem contact met ons op voor als je meer informatie wilt of een vrijblijvende offerte wilt aanvragen.

We maken graag het traject op maat ( tevens is een aanbod in groepsverband mogelijk ).